CSE131 TA Schedule

Schedule for Zach Mohan

What Day Time Location Staff
Help G1 Sunday 6:00 PM - 8:00 PM Gregg Tech (South 40)
 • Adam Kern
 • Daniel Teich
 • Julia Rifkin
 • Maya Menon
 • Xiaodan Wang
 • Zach Mohan
Help G1 Monday 6:00 PM - 8:00 PM Gregg Tech (South 40)
 • Adam Kern
 • Chauncey Hill
 • Elem Nwuke
 • Emily Ramey
 • Sarah Chang
 • Xingjue Liao
 • Zach Mohan