CSE131 TA Schedule

Schedule for Gregg Tech

What Day Time Location Staff
Help G1 Sunday 6:00 PM - 8:00 PM Gregg Tech (South 40)
 • Adam Kern
 • Daniel Teich
 • Julia Rifkin
 • Maya Menon
 • Xiaodan Wang
 • Zach Mohan
Help G2 Sunday 8:00 PM - 10:00 PM Gregg Tech (South 40)
 • Adam Kern
 • Aditi Subramaniam
 • Elizabeth Onder
 • Jack Leshem
 • Josh Hill
 • Shane Blair
 • Zachary Polsky
Help G1 Monday 6:00 PM - 8:00 PM Gregg Tech (South 40)
 • Adam Kern
 • Chauncey Hill
 • Elem Nwuke
 • Emily Ramey
 • Sarah Chang
 • Xingjue Liao
 • Zach Mohan
Help G2 Monday 8:00 PM - 10:00 PM Gregg Tech (South 40)
 • Adam Kern
 • Ben Grobstein
 • Daniel Grossman
 • Everett Witt
 • Patrick Giffin
 • Roman Accardi
 • Sophie Veksler
 • Xiaodan Wang